Önce İş Güvenliği, Sonra İş

Teklif İsteyin

İşyeri Hekimliği Hizmeti

Teklif İsteyin

Acil Durum Eylem Planı

Teklif İsteyin

Risk Değerlendirmesi

Teklif İsteyin

Yangın Eğitimi

Teklif İsteyin

İş Sağlığı ve İş Güvenliği alanında en yetkin firmalardan biri olarak uluslararası koşulları yakından takip ediyor ve kendi sistemimizle entegreli şekilde ilerliyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Eğitimler
 • Hizmetler

Tüm hizmetlerimizi elektronik ortamda kayıt altında tutarak hata payını minimize ediyoruz. Tam süreli veya kısmi süreli görevlendirmeler ile ortak hedefimize ulaşmak için tüm gücümüzü seferber ediyoruz.

Bizimle İletişime Geçiniz.

  HİZMETLERİMİZ

  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

  İş Güvenliği Uzmanı hizmetimiz ile ilgili bilgi almak için tıklayınız

  DETAYLI BİLGİ

  İŞYERİ HEKİMİ

  İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli hizmetimiz ile ilgili bilgi almak için tıklayınız

  DETAYLI BİLGİ

  RİSK ANALİZİ / DEĞERLENDİRME

  Risk Analizi – Risk Değerlendirmesi hizmetimiz ile ilgili bilgi almak için tıklayınız

  DETAYLI BİLGİ

  YANGIN EĞİTİMİ

  Yangın Eğitimlerimiz ile ilgili bilgi almak için tıklayınız

  DETAYLI BİLGİ

  İLKYARDIM EĞİTİMİ

  İlkyardım Eğitimlerimiz ile ilgili bilgi almak için tıklayınız

  DETAYLI BİLGİ

  ACİL DURUM EYLEM PLANI

  Acil Durum Eylem Planı Hizmetimiz ile ilgili bilgi almak için tıklayınız

  DETAYLI BİLGİ

  En Çok Merak Edilenler

  İŞ GÜVENLİĞİNİN AMACI NEDİR?

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı.
  Bu kanun ile iş güvenliğinin amacı; çalışanların daha güvenli ve daha sağlıklı bir ortamda çalışabilmelerini sağlamaktır.

  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ NE İŞ YAPAR?

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olarak sınıflandırılan iş yerleri; yer aldıkları tehlike sınıfına göre A sınıfı iş güvenliği uzmanı, B sınıfı iş güvenliği uzmanı ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip uzman ve işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.
  İş Güvenliği Uzmanı; Rehberlik, çalışma ortamını gözetleme, risk değerlendirmesi, iş güvenliği kapsamındaki eğitim ve bilgilendirme gibi çalışanlarda iş bilincini, iş güvenliği kültürünü oluşturur ve işyerinde ki kaza ve meslek hastalıklarını önleyici tedbirler uygular.
  İşyeri Hekimi; İşyerinde çalışanların sağlık problemleri, meslek hastalıkları veya kazaların neden olmuş olduğu yaralanma ve sakat kalma gibi durumların önlenebilmesi adına çalışan bir görevlidir.

  RİSK ANALİZİ NEDİR? KİMLER TARAFINDAN YAPILIR?

  Risk analizi / Risk Değerlendirme: Bir işletmenin var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.
  Risk Analizini Kimler Yapabilir: Bakanlıkça onaylanmış ve yetkilendirilmiş OSGB’ye bağlı belgeli iş güvenliği uzmanları tarafından yapılmalıdır.
  ACAR OSGB olarak Risk Analizlerini alanında uzmanlaşan kadromuz ile yapmaktayız.

  İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞMA SAATLERİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

  Hizmet gösterdiğiniz sektöre yani tehlike sınıfınıza göre bu durum değişebilmektedir.
  Tehlike sınıfınıza göre çalıştırabileceğiniz uzman sınıfı:
  Az Tehlikeli Sınıf Tehlikeli Sınıf Çok Tehlikeli Sınıf
  A – B – C A – B A
  Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika
  Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika
  Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika

  NEDEN OSGB İLE ÇALIŞMALIYIM?

  Yasal anlamda yükümlülüklerinizin büyük bir kısmını OSGB getireceğinden yasal sorumluluk yükünüz hafifler.
  İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personeli istihdamından kaynaklanan kıdem ve ihbar tazminatı yükümlülüğünüz olmayacak.
  Olası bir hastalık veya özel sebepten dolayı, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının işe gelememesi durumunda, aynı niteliklere sahip bir personel zaman kaybı söz konusu olmadan görevi yürütecektir.
  Ayrıca;
  İşverenlerin, işyerinde alınan iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ni vermek zorundadır.
  Her işverenin işyerlerinde, bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla, İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi istihdam etmekle (veya yetkili OSGB’lerden temin etmekle) yükümlü olduklarını,
  İşverenlerin, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
  Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde, makine ve cihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar işin tamamen veya kısmen durdurulur ya da kapatılır.
  Bir kaza sonrasında yapılan incelemelerde, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından temel önlemlerin alınmamış olması nedeniyle işverenin, “İşveren Kusuru” şartına bağlı olarak, toplam zararın en az 5 – 10 katı daha fazla tazminata maruz kalır.

  HARİKA İŞLER BAŞARDIK

  Sizi de aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz… Hemen bize katılmak için yanda bulunan buton ile 30 saniyede iletişime geçebilirsiniz

  TEKLİF İSTEYİN

  Yıllık Tecrübe

  Proje Tamamlandı

  Eğitim

  Mutlu Müşteri

  OSGB Olarak; Daha güvenli, daha sağlıklı çalışma ortamları yaratmak için çalışıyoruz…

  Önce insan politikası ile hareket ediyoruz. Asla taviz vermediğimiz kaliteli hizmet politikamız  ile hem firmalara hemde çalışanlarına katma değer katıyoruz…

  Sürekli kalite geliştirme araştırmalarımız ve müşteri memnuniyet anketlerimiz ile hızlı, çözüm odaklı ve memnuniyet garantili hizmet sunmaktan sevinç duyuyoruz.

  BLOG