Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı Hazırlama ve Acil Durum Ekiplerinin Eğitimi

İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek İş Kazası, tehlikeli kimyasallarda Sızıntı-Dökülme, Deprem, Yangın, Sabotaj ve Patlama gibi tehlikeli durumlarda Acil Müdahale, Mücadele, İlkyardım veya Tahliye gerektiren olaylarla ilgili olarak hazırlanması gereken Acil Durum Eylem Planı (İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik RG, Sayı: 28681, 18 Haziran 2013), işverenin İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda yerine getirmesi gereken çok önemli bir yükümlülüktür(Aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için ve aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar olmak üzere ilgili yönetmelik ekinde geçen maddi para cezası öngörülmektedir).

OSGB Tarafından İşverenin bu sorumluluğu şu şekilde yerine getirilmektedir:

1- Acil Durum Eylem Planı Hazırlanması

 • Acil Durum Yönetim Ekibinin oluşturulması ve tüm safhaların bu ekibin katılımıyla gerçekleştirilmesi (katılımın sağlanması en doğru verilere ulaşmak için zorunludur),
 • Firma Profilinin çıkarılması ve Ön Tespit Raporu hazırlanması,
 • Acil Durum Organizasyonu ve Acil Durum Ekiplerinin oluşturulması,
 • Görev, Yetki ve Sorumlulukların belirlenip iş tanımına dönüştürülmesi ve personele tebliği,
 • Plan, Prosedür ve Talimatların hazırlanması,
 • Tahliye Planlarının hazırlanması, kroki halinde gerekli yerlere asılması, Toplanma Bölgesinin tesbiti,
 • Dış Kaynak Kullanımı; koordinasyon sağlanacak kuruluşların tespiti ve iletişim prosedürlerinin hazırlanması,
 • Acil Durum Ekipmanlarının seçilmesi ve satın alma süreçlerinin desteklenmesi,
 • Acil Durum Senaryolarının oluşturulması ve tatbikatların planlanıp hayata geçirilmesi,
 • Basın ve Halkla İlişkiler Organizasyonu,
 • İşyerinde üretimi durdurma, yeniden devreye alma ve yeniden yapılanma süreçlerinin belirlenmesi,

2- Acil Durum Ekiplerinin Eğitimi

Destek personellerine ve acil durum ekiplerinde görevli personele verilecek eğitimlerdir.

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ: Ekiplerde görevli personele çıkabilecek bir yangın olayında, davranış tarzlarını, yangın söndürme cihazlarının kullanılmasını, Aktif ve Pasif Yangın Güvenlik Sistemlerinin neler olduğunu, yangın yerinde tüm personeli bekleyen tehlikelerin ne olabileceğini, bina tahliyesinde uyulması gereken kuralları ve ihbar vermede dikkat edilecek hususları vb. öğretmektir.

ARAMA / KURTARMA / TAHLİYE EĞİTİMİ: İşletmede herhangi bir acil durum meydana gelmesi durumunda ekiplerde görevli personelin vakit kaybetmeden kısa durum muhakemesi yaparak (kim, ne maksatla, ne zaman, nerede, nasıl, ne yapacak) görevini icra edecek seviyeye getirmek. Enkazda karşılaşılan riskler ve alınması gereken önlemler, arama kurtarma teçhizatı, çevre güvenliğinin sağlanması vb. konularda personele eğitim verilir.

İLKYARDIM EĞİTİMİ: İşletmeler tehlike sınıflarına göre; az tehlikeli sınıfta her 20 kişi için 1, tehlikeli sınıfta her 15 kişi için 1, çok tehlikeli sınıfta ise her 10 kişi için 1 Sertifikalı İlkyardım Personeli (Milli Eğitim Bakanlığı) çalıştırmak zorundadır. Bu kapsamda oluşturulan ilkyardım ekiplerine mevzuata uygun ilkyardımcı eğitimleri verilir.

3- Acil Durum Planlarının Tüm Personele Aktarılması

Acil Durum Ekiplerinde görevli olmayan personelin acil durum planları ve ekip üyeleri hakkında bilgilendirilmesi mevzuatın getirmiş olduğu bir zorunluluktur. İşletmenin tüm personeline ACİL DURUM Eğitimleri verilmektedir.