Kişisel Koruyucu Donanım

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD), iş sağlığı ve iş güvenliği risklerine karşı korunmak için çalışanların kullanmak zorunda olduğu alet, cihaz ve malzemelerdir. Doğru seçilmiş KKD`lar (baret, gözlük, eldiven, kulaklık, iş ayakkabısı, emniyet kemeri….vb) çalışanları meslek hastalığından tamamen, iş kazalarının ciddi sonuçlarından da çok büyük bir oranda koruyacaktır. Doğru KKD lerin seçimi, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının asli görevlerinden biridir.

Çalışanları, işin risklerine karşı korumak işverenin yükümlülüğüdür. Kişisel koruyucu donanımlar, belirlenen risklerin toplu koruma yöntemleriyle önlenemediği veya istenilen düzeye indirilemediği durumlarda tercih edilmelidir.

KKD`nin; kullanacak kişinin sağlık durumuna, ergonomik gereksinimlerine ve yapılan işe uygun olmasına dikkat edilmelidir. İSG Profesyonellerimiz, Kişisel Koruyucu Donanım ihtiyacını, iş kolu ve iş ortamının risklerine uygun olarak belirler ve bu süreci işverenin sorumlulukları arasında yer alan “çalışanların meslek hastalığı ve iş kazasından korunması” amacına uygun yönetir. Konuyla ilgili eğitim, bilgilendirme, kayıt, zimmet… gibi çalışmaları ilgili yönetmeliğe göre düzenleyerek; hem işletme sorumluluğunu, hem de çalışanların İSG risklerine karşı etkili korunmasını sağlamış olur.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ÇEŞİTLERİ:

1- Göz ve Yüz Koruyucuları :
Gözlük, yüz siperi, maske. Kaynak işleri, kimyasallarla çalışmalar ve parça fırlama riski olan işlerde kullanılır.

2- Kulak Koruyucuları :
Kulak tıkaçları ve manşonlu kulaklıklar. Ağaç, tekstil ve metal sanayii gibi yüksek gürültülü işlerde kullanılır.

3- Baş Koruyucuları :
Baret, şapka ve kasklar. İnşaat, maden, tünel, metal endüstrisi gibi düşen cisimlere ve çarpmaya karşı koruma sağlamak için kullanılır.

4- El ve Kol Koruyucuları :
Eldiven, kolluk. Kimya, makine, metal, inşaat gibi sektörlerde kimyasal madde, elektrik, sıcaklık gibi etkenlerin yol açacağı hasarlara karşı koruma sağlar.

5- Ayak ve Bacak Koruyucuları :
Ayakkabı, bot, çizme, tozluk,Toz Maskesi, Yangın Maskesi dizlik. İnşaat, maden, metal işlerinde elektrik, sıcak, kayma, düşme, batma ve sıçrayan cisimlere karşı korur.

6- Vücut ve Gövde Koruyucuları :
Önlük, cankurtaran yeleği, emniyet kemerleri. Döküm, kaynak, inşaat gibi işlerde toz, sıcaklık, elektrik, radyasyon, kimyasal ve yüksekten düşmelere karşı korur.

7- Solunum Sistemi Koruyucuları :
Solunum cihazları, gaz ve toz maskeleri, yangın maskeleri. Tozlu, kapalı ortamlarda, oksijen yetersizliği durumlarında kullanılır.