İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) DOSYASI-DÖKÜMANTASYON

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili olarak yapılan çalışmaları belgeleyen dökümanların bulunduğu dosyada bulunması gerekenler aşağıdaki gibidir:

1. KLASÖR:İŞ GİRİŞ İSG VE ORYANTASYON EĞİTİMİ DOSYASI*
· Oryantasyon Eğitim Formu
· İsg Talimat Ve Tutanağı
· Kişisel Koruyucu Zimmet Tutanağı
· Oryantasyon Eğitim Sunumu

2. KLASÖR:İSG KURUL KAYITLARI*
· İsg Kurul İç Yönergesi
· İsg Kurul Protokolü
· İsg Kurul Haber Formu
· İsg Kurul Toplantı Tutanağı
· İsg Kurul Atama Dilekçesi
· İsg Kurul Atama Yazıları
· İsg Kurul Eğitim Katılım Formu
· İsg Kurul Prosüdürü

3. KLASÖR:EĞİTİM DOSYASI*
· İsg Yıllık Eğitim Planı*
· İsg Yıllık Çalışma Planı*
· Eğitim Müfredatı
· Eğitim Katılım Formu
· Eğitim Ölçme Ve Değerlendirme Formu
· Eğitim Katılım Sertifikası
· Eğitim Sunumları
· Eğitim Katılım Haber ve İlan Formu
· Eğitim Katılım Takip Formu

4. KLASÖR:RİSK DEĞERLENDİRME DOSYASI*
· Risk Değerlendirme Duyuru ve Atama Dilekçesi
· Risk Değerlendirme Atama Yazıları
· Risk Değerlendirme Anket Formları
· Risk Değerlendirme Dökümantasyon-Giriş
· Risk Değerlendirme Formu
· Aksiyon Planı Ve Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu
· Denetim Fotoğrafları

5. KLASÖR:ACİL DURUM FAALİYETLERİ DOSYASI*
· Acil Durum Dökümantasyon ve Prosüdürü
· Acil Durumlar ve Talimatları
· Acil Durum Telefon Listesi
· Acil Durum Ekip Listesi
· Acil Durum Planları
· Acil Durum Vaziyet Planı(Kroki)*
· Acil Durum Ekip Eğitimleri
· Acil Durum Toplanma Alanı ve Levhalandırılması
· Acil Durum Tatbikatları,Senaryoları ve Tatbikat Raporları

6. KLASÖR:KAZA OLAY VE UCUZ ATLATMA(RAMAK KALA) KAYIT DOSYASI*
· İş Kazalarında Yapılması Gerekli Yasal Prosüdür*
· Kaza Olay Araştırma Raporu*
· Ramak Kala Raporu Ve Kartları
· Kaza Bilgi Formu
· Kaza İstatistik Formu
· Kaza Olay Tanık Tutanağı*
· Kaza Acil Durum Talimatı ve Planı*

7. KLASÖR:İLETİŞİM VE YAZIŞMA DOSYASI
· Uyarı Yazı Formu
· Ceza Yazı Formu
· İç İletişim Yazı Formu

8. KLASÖR:TALİMATLAR DOSYASI
· Talimat Hazırlama Şablonu
· Talimatlar Listesi
· Talimat Kapak Formu
· Talimatlar*

9. KLASÖR:İSG PROSÜDÜRLERİ*

· Risk Analizi ve Değerlendirmesi Prosedürü
· Görev Tanımları Prosedürü
· İş Güvenliği Eğitimleri ve Yeterlilik Prosedürü
· İş Güvenliği Planlama Prosedürü
· Mevzuat ve Diğer Şartnameler Takibi Prosedürü
· İSG İletişim Prosedürü
· Acil Durum Planlama ve Hazırlık Prosedürü
· İSG Kontrol Prosedürü
· İş Güvenliği Kurul Prosedürü
· Kaza ve Ucuzatlatma(Ramakkala) Prosedürü
· Disiplin ve Ceza Prosedürü
· Dökümanların Kayıt ve Kontrolü Prosedürü
· Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü
· Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü
· İzleme ve Ölçme Prosedürü
· Sözleşme,Teklif ve Anlaşmalar Prosedürü
· Veri analizi ve Kayıt Prosedürü
· İşe Giriş ve Oryantasyon Eğitimi Prosedürü
· Talimat Hazırlama Prosedürü

10. KLASÖR:ÖZLÜK KONTROL DOSYASI
· Özlük Dosyası Kontrol Formu*
· Dosyada bulunması gerekenler:

ü Kimlik bilgileri
ü Sağlık Raporu*
ü Sabıka Kaydı
ü İş başvuru formu
ü Hizmet sözleşmesi
ü SSK İşe Giriş Bildirgesi*
ü 2 adet fotoğraf
ü Uzmanlık belgesi (Vinç, forklift vb. Operatör Belgeleri, Kaynakçı Belgesi, Kazancı Belgesi, Elektrikçi Belgesi, …vb.)*
ü İSG Talimatı
ü Çalışma talimatları
ü Görev, yetki ve sorumluluklar
ü Kişisel koruyucu donanım zimmet tutanağı*
ü Fazla çalışma onay formu

11. KLASÖR:İŞLETME KONTROLÜ VE DENETİM DOSYASI*
· DÖF(Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Raporları)*
· Uygunsuzluk Raporu
· Denetim Raporları ve Tutanakları

12. KLASÖR:İSG YILLIK DEĞERLENDİRME FAALİYET DOSYASI*
· İSG Yıllık Değerlendirme Raporu*

13. KLASÖR:ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ SEÇİMİ,EĞİTİMİ VE ATAMA DOSYASI*
· Çalışan Temsilcisi Seçim Sonuç Tutanağı*
· Çalışan Temsilcisi Atama Yazısı
· Çalışan Temsilcisi Görev Talimatı Ve Tutanağı
· Çalışan Temsilcisi Özel Eğitim Katılım Tutanağı*
· Çalışan Temsilcisi Sertifikası(İlan Edilecek)*

14. KLASÖR:İYİ UYGULAMA DOSYASI(ÖNCESİ VE SONRASI)

15. KLASÖR:ŞANTİYE DIŞI GÖREVLENDİRME DOSYASI
· Görev Talimatı Formu

16. KLASÖR:ARAÇ VE MAKİNE TAKİP KONTROL DOSYASI
· Makine Kontrol Formu
· Makine-Araç Ve Ekipman Park Listesi
· Ehliyet,Sertifika Ve Belgeler
· Periyodik Bakım ve Onarımlar

16.KLASÖR:İZLEME VE ÖLÇME PLANI*
· Elektrik Topraklama
· Paratoner Topraklama
· Basınçlı Kaplar Ve Tüpler
· Kaldırma Araçları
· İşletme Topraklaması
· Termal Şartlar Vb.

17.KLASÖR: Diğer Kayıtlar

· Ziyaretçi Giriş Çıkış Prosedürü,Talimatı ve Yaka Kartı Uygulaması
· Alt İşveren İSG Sözleşme Eki Ve Yazışmaları
· Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri*
· Noter Onaylı Defter (İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tedbir Ve Tavsiyeler Defteri)*
· Özlük Dosyası Kayıtları
· Görevlendirme Formları Ve Görevlendirme Talimatları
· İdari Personel Şeması*
· İSG Politikası*

Dosya Şeklinde İndirmek İçin Tıklayınız.

Leave a Reply