İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri Nasıldır ?

İş Güvenliği Uzmanlarının aylık toplamda 11700 dakika çalışma süresi vardır. İşyerleriyle yaptıkları İSG KATİP sözleşmeleri bu süreyi geçemez.

a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az çalışan başına 10 dakika ve 1000 çalışanda bir İş Güvenliği Uzmanı çalışması zorunludur.

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az çalışan başına 20 dakika ve 500 çalışanda bir İş Güvenliği Uzmanı çalışması zorunludur.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az çalışan başına 40 dakika ve 250 çalışanda bir İş Güvenliği Uzmanı çalışması zorunludur.

Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 500 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 250 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 250 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.

Leave a Reply