ACİL DURUM EYLEM PLANI

Acil durum eylem planı ; Hayat gündelik seyrinde devam ederken meydana gelebilecek olan yangın, doğal afet, kimyasal veya basınçlı kapların patlama olasılıkları, terör saldırıları ve sabotaj gibi durumlarda iş yerindeki personellerin alması gereken birtakım tedbir zincirleri bulunmaktadır.

Bu tedbir zincirinde hangi konuların yer aldığı, tedbirlerin anlatılması, planlanması ve gerekli görülen tatbikatlarının yapılması “ acil durum eylem planı ” olarak adlandırılmaktadır.

Meydana gelebilecek olan bu tür olumsuz durumlarda son derece trajik olaylar meydana gelebilmektedir. Acil eylem planlaması sayesinde her sektördeki firmalarda yaşanabilecek olan risklere karşı iş yerindeki tüm bireyler hazır tutulur.

İş yerindeki kişilerin hazır tutulması için planlama, iş bölümü ve gerçek tatbikatlar bu planlamanın içerisinde yer almaktadır.

Acil Durum Eylem Planı Aşamaları

Doğal afet ve acil durumlarda yönetim dört ayrı aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; hazırlık, zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme aşamalarıdır.

Bizler bu noktada acil durum yönetim sistemimizde esnek bir şekilde planlama yaparak hazırlamış olduğumuz planlar, formlar, kontrol listeleri, formlar, talimatlar ve senaryolar ile kurumsal çözüm arayan kişilere hizmet vermekteyiz.

Acar OSGB olarak işletmelerinizin acil durum eylem planı , sertifikalı ilk yardım eğitimi ve tahliye tatbikatları ve yangın söndürme gibi ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde sizlere sunuyoruz.

İş yerlerinde yer alan yanıcı ve patlayıcı maddeleri koruyabilme, dokümanların ve talimatların hazırlanabilmesi için gerekli olan tüm tedbirleri önceden planlayarak hareket ediyoruz.

Deprem, yangın ya da beklenmeyen herhangi bir doğal afet meydana geldiği zaman saniyelerin bile ne kadar değerli ve kritik olduğunun bilincindeyiz.

Uygulamalarımız sayesinde işletmelerinizin acil durumlara karşı “tepkime” süresi olarak minimum seviyelerde uygulamaya geçiyor olması maddi ve manevi açıdan sizleri büyük bir avantaja geçiriyor.

Acil durum planlarının eğitimi ve yangın tahliye planı tatbikatlarından elde ettiğimiz tüm sonuçlarımızı risk analizi çalışmalarımızda da değerlendirerek araç, gereç ve teçhizat eksiklerinizi tespit ederek bu eksikliklerin giderilmesini sağlıyoruz.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerince firmanıza uygulanacak olan “Cezai Müeyyideler”

İşyeri tehlike sınıfı ne olursa olsun İşyerinde 50’den az ya da çok çalışan olsun ya da olmasın Tüm işletmelerin Acil Durum Eylem Planı yaptırılması için bir süre veya kademeli geçiş söz konusu olmadığından,

Kanunun 11 inci maddesi gereğince, 01.01.2013 tarihi itibariyle, iş sağlığı ve güvenliği yönünden işveren acil eylem planı yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Yükümlülük tüm işverenler için 01.01.2013 tarihi itibariyle başlamıştır.

Aksi halde aynı yasanın 26 ıncı maddesinin, 1. fıkrasının d) bendine göre: 11 ve 12 nci maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarın ödenmesine hükmeder.

Yönetmelikte Ele Alınan Konular

  • İşverenlerin yükümlülükleri ve çalışanların yükümlülükleri ile sorumlulukları
  • Acil durum planının belirlenmesi ve akabinde acil durumların belirlenmesi
  • Önleyici ve sınırlandırıcı olan tedbirler, acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri
  • Dokümantasyon ve Acil durum rehberi
  • Çalışmakta olan personellerin bilgilendirilmesi ve eğitimi
  • 1 aylık kısa sürede acil durum planlaması
  • Tatkibat