MOBİL SAĞLIK HİZMETİ – İSG HİZMETLERİ

Mobil Sağlık Hizmeti

Mobil sağlık hizmeti, günümüzde çoğu şirketin kullandığı bir hizmettir. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında İSG Hizmetleri arasında yer alan bu hizmet hızlı şekillerde her yere ulaşılmaktadır. Çeşitli yerlere hizmetlerin aynı hızda ve aynı kalitede ulaşabilmesi mobil sağlık hizmeti sayesinde mümkün olmaktadır.

Mobil sağlık hizmetleri sayesinde çalışanların sağlıklarının kontrol edilmesi sağlanır. İşyeri kontrollerinin düzenli şekilde yapılması için ideal bir çalışma şeklidir ve üretimi engellemez.

İşyeri yöneticileri bu hizmet sayesinde personele izin vermeye gerek duymaksızın çoğu taramayı yapabilmektedir. Tarama sırasında alınan örnek ve veriler rapor haline getirilmektedir. Bu taramalar, işyeri ile paylaşılır ve işyeri hekimi dosyasında bulunur.

İşlerine devam eden çalışanların periyodik muayenelerinin yapılması için kullanılır. Mobil bir araç vasıtasıyla ayağa götürülen bir sağlık hizmeti olduğu için adı mobil sağlık hizmetleri olarak geçmektedir.

Ayrı bir konu olarak, çalışma alanlarında bulunan tehlikelere karşılık işveren, kendi çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini korumalıdır. Sağlık ve güvenlik, tüm bireyler için önemli iki terimdir. Tehlikeler basit olarak iş güvenliğinin öngördüğü tehlikeler olabilir fakat bunun dışında öngörülemeyen bazı tehlikeler de söz konusudur.

Bu tür tehlikelerin belirlenmesine yönelik kontroller yapılmalıdır. 6331 sayılı iş sağlığı kanununun 10. maddesinde bu tehlikelere değinilmektedir. Gerekli görülen işyerlerinde az tehlikeli veya çok tehlikeli fark etmeksizin İşyeri ortam ölçümleri yapılmalıdır ve laboratuvar tahlilleri sonucunda çıkan riskleri göz önünde bulundurarak önlemler alınmalıdır.

İSG Hizmetleri

İSG Hizmetleri, “İş Sağlığı ve Güvenliği” tanımının kısaltılmış halidir. İSG hizmetleri, yönetmelikler ile tüm çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulama ve araştırmaların tümüdür. Bu uygulama ve araştırmalar işyeri çalışma ortamlarındaki fiziki şartlar nedeniyle maruz kalınan sağlık sorunları hakkında ve mesleki risklerin azaltılması yönünde çalışmalar da yapmaktadır. Mesleki riskleri azaltmak veya tamamen yok etmek amaçları arasındadır.

İSG hizmetleri sadece kendi çalışanlarının güvenliğini sağlamakla kalmaz, işyerinde çalışan geçici işçiler stajyerler gibi herhangi bir kişinin de güvenliğini sağlar. Kuruluş faaliyetinden etkilenen bütün herkes bu kapsama girmektedir. İSG prosedürlerini uygulamak için belli başlı ölçümlerin yapılması ve bu ölçümlere bağlı olarak da iş risklerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. İşyeri ortam ölçümleri yapılması risklerin belirlenmesi açısından iyi bir yöntemdir.

İSG çalışan güvenliğini tehlikeye sokan tüm unsurları iyileştirmeli veya tamamen yok etmelidir. İş kazası ve mesleki kaza veya hastalıkları önlemekle yükümlü maddeler bulundurmalıdır. İSG isteyen şirket, yasal gereksinimler ile uyumlu olmalıdır ve tüm çalışanlarına belirli eğitimler verilmelidir. Hedef belirlemeli ve denetleyici bazı sistemler uygulanmalıdır.

İSG hizmetleri için bir kanal oluşturulmalı hatta bu kanaldan bilgi akışı sağlanmalıdır. Bilgi akışını denetlemek ve süreci kontrol etmek için bazı denetleyicilere ihtiyaç olabilir.

İSG Sertifikası

İSG Sertifikası alabilmek için sürekli olarak iş güvenliği eğitimlerine katılması zorunludur. Ardından bu sertifikalarla alakalı olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına girilmesi gerekmektedir. İş güvenliği sertifikası üç sınıfa sahiplik yapar. Bunlardan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri A sınıfı, tehlikeli işler yapan işyerleri için B sınıfı, az tehlikeli işyerleri için ise C sınıfı İş sağlığı ve güvenliği sertifikası almak zorundadır.

Bu belgeleri alabilmek için ise adayın belirlenmiş iş güvenliği eğitimlerinin arasından kendi opsiyonundaki bölümü seçmiş olması ve kişisel bilgilerinin tümünün içinde bulunduğu, eğitim bilgilerinin de yer aldığı bir başvuru kağıdının olması gerekmektedir. Eğer kişi, A sınıfı iş güvenliği eğitimi almak istiyorsa B sınıfı yani tehlikeli sınıfta yer alan uzmanlık belgesi gerekmektedir. Aynı şekilde B sınıfı uzmanlığı almak istiyorsa, C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan bireyler bundan bir önceki seviyede olan belgeyi kesinlikle almış olmalıdır. C sınıfında bulunan ve az tehlikeli olarak kategorize edilen belgeleri almak için bir ön koşul belgesi gerekmez. Bu uzmanlık belgeleriyle beş sene boyunca bir kuruma bağlı olarak çalıştığını belgelemesi gerekmektedir.

İşe Giriş Sağlık Raporu

Daha öncede bahsettiğimiz gibi, iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği ile işverenler çalışanlarının çalışma ortamı içerisinde karşılaşabileceği bütün sağlık risklerini düşünerek analiz etmeli ve araştırmalıdır. Bütün tehlikelerin gözlemlenmesi gerekmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işe giriş sağlık raporu işyerinin hekimi tarafından verilmektedir.

İşe giriş sağlık raporlarını nereden alabiliriz sorusuna gelince, ilk başlarda işyerlerinin kendi hekimleri olarak cevap veririz. Eğer bireylerin çalıştığı kurumlar, elli kişiden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli grupta olması şartıyla aile hekimlerinden de işe giriş sağlık raporu sağlanabilir. Çalışanların işe uygunluklarının belirlenmesi için yapılan işe giriş sağlık raporunda, yapılacak olan işe göre tetkikler değişmekle beraber genel tetkikler, hemogram tahlili, hemoglobin a1c, karaciğer testleri, akciğer filmi, odyometri testi, solunum fonksiyonu testi, EKG, tetanoz aşısı olarak sayılabilir.

Sağlık muayenelerinin yenilenmesi için işyeri tehlike sınıfı göz önünde bulundurulur ve bireylerin çalıştığı iş göz önünde bulundurularak periyodik olarak belge yenilenmesi istenir. Periyodik muayenelerin çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda bir olarak gerçekleşmesi, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda bir olarak gerçekleşmesi, az tehlikeli işyerlerinde ise beş yılda bir olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bazı bireyler yurtdışından aldıkları sertifikaları kabul ettirmek isteyebilirler. Bu sertifikaları kabul ettirmek de bakanlık tarafından alınacak izin ile mümkündür.

Mobile Sağlık Hizmeti hakkında daha fazla bilgi almak ve fiyat teklifimizi incelemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizleri sosyal medya üzerinde takip ederek bulunduğumuz projelerden bilgi edinebilirsiniz.