PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI YÖNETMELİĞİ NEDİR?

Patlamadan Korunma Dökümanı Yönetmeliği Nedir?

Patlamadan korunma dökümanı yönetmeliği gereğince, işyeri ortamlarında oluşabilecek herhangi risk oluşumlarına karşı tehlikelerden korunma amacı ile alınması gereken önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlenir, patlamadan korunma dökümanı yönetmelik adı altında çeşitli önlemler sağlanılmalı ve çalışanlar patlamadan korunma dökümanı konusunda genel bir bilgilendirmeye tabi tutulmalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği içerisinde ve patlayıcı ortamın risklerine, oluşma ihtimaline dahil olan iş ortamlarında uygulanır. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamına giren ve bu bağlamda birçok işletmeyi içinde bulunduran kanun, başta işveren olmak üzere çeşitli bireylere birçok sorumluluk yüklemektedir.

Bu sorumluluklar sayesinde belirlenen tedbirler alınır ve İşveren, patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacı ile patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde yapılan eylemlere uygun nitelikli teknikler ve organizasyon tabanlı önlemleri almakla yükümlüdür.

Patlamadan korunma dökümanında görebiliriz ki bazı temel ilkelere ve önceliklere uyulması gerekmektedir. Çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında yönetmelik işverenleri şu şekilde görevlendirmiştir.

  1. Patlayıcı ortam oluşma ihtimalini engellemek,
  2. Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerdeki ortamın tutuşmasını engellemek,
  3.  Patlayıcı ortamlar içerisinde kişilerin sağlık ve güvenlik açısından zararlı etkilerini azaltacak cinsten tedbirler almak,
  4. Alınması gereken tedbirler açısından patlama gerçekleşse bile patlamanın yayılmasını önleyici tavırlar takılmalıdır. Bu tedbirler, işyerinde sık sık güncellenmelidir

Patlamadan Korunma Dökümanı Yönetmelik Belirtilerince Patlama Riski

Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk değerlendirmesi çalışmaları yapılırken, risk değerlendirmesi gereği patlayıcı ortamın olası değerlendirmeleri, bazı sonuçlara varılmıştır.

Çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında yönetmelik kapsamında patlayıcı ortam oluşmasının bütün etkenlerinin ve risklerinin eylem yaşanmadan belirlenmesi kilit noktadır.

Patlamadan korunma dökümanı yönetmelik kapsamında, patlayıcı ortamın oluşma olasılığı ve bu ortamın kalıcılık açısından nasıl bir etki sağladığı statik elektrik dahil olmak üzere,  tutuşturucu kaynakla, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri gibi önemli terimler incelenir.

İşyerinde bulunan yerleşik tesisler, kullanılan maddeler ve süreçler içerisinde muhtemel etkileşimler söz konusu olduğunda risk değerlendirmesi önemli bir yer tutmaktadır.

Kimyasal madde etkileşimi sonucunda oluşabilecek patlama etkisinin büyüklüğü, patlama risk değerlendirilmesi kapsamında patlayıcı ortamlarda oluşabilecek yerlere açık veya açılabilen yerlerine dikkat edilerek bütün olarak değerlendirilmelidir.

Patlayıcı Madde İşaret Levhası

Patlamadan Korunma Dökümanı Koordinasyon Dağılımı

Patlamadan korunma dökümanı uyarınca, eğer belli bir işletmede birden çok işverene ait çalışan sayısı bulunuyor ise, her işveren birey kendi kontrol alanındaki gruplardan ve eylemlerden sorumludur. Bu noktada patlamadan korunma dökümanını işverenlerin titizlikle incelemesi ve uygulaması önemli bir yer tutmaktadır.

Birçok işyerinin bulunduğu iş merkezleri, sanayi bölgeleri gibi alanlarda işyerlerinin yönetimi, patlamadan korunma döküman içerisinde de belirtildiği üzere koordinasyon yönetimi tarafından sağlanmalıdır.

Bu koordinasyon yönetimi, işyerleri içerisindeki tehlikeli bölge içerisinde diğer işyerlerini de kapsamına alacak tehlikeler hususunda gereken tedbirleri almaları açısından işyerlerini ve işverenleri uyarır.

Uyarıları dikkate almayan işverenler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir ve bu konuda yapılması gereken hususlar izlenir.

Patlamadan korunma dökümanını alan riskini değerlendirme açısında işletmeler kullanabilir. Patlama riskinin değerlendirildiği ve bu risklerin belirlenmesinin yapıldığı noktalarda, alınacak önlemlerin sorumluluk alınabilecek şekilde yerine getirilmesi, işyerleri ve uyarı cihazları da dahil iş ekipman tasarım uygulaması, iş ekipmanı işletmesi, bunun kontrolü ve bakımı güvenlik kurallarına uygun olacak şekilde sağlanır.

İşyerlerinde sıklıkla kullanılan ekipmanların 25 Nisan 2013 tarihinde çıkan ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine uygun olup olmadığı yazılı şekilde yer alır.

Patlamadan Korunma Dökümanı Yönetmeliği Güncellenmesi

Patlamadan korunma hakkinda yönetmelik birçok noktanın üzerinde durmaktadır. Patlamadan korunma dökümanı yönetmelik işin başlamasından önce hazırlanan ve işyerlerinde ve iş ekipmanında önemli değişikliklerin değişimi halinde yeniden gözden geçirmesi ve güncellenmesi gerekir.

İşveren kişiler, yürürlükte mevzuata uygun şekilde hazırlanan ve patlama riskini içeren risk değerlendirmesinin yapılması hakkındaki bütün dökümanları toplar rapor halinde sunar ve bütün bu raporları hep birlikte ele alır. Gerekli durumlarda belli güncellemeler yapılmalıdır.

Kısaca özetlemek gerekirse, patlamadan korunma dökümanı yönetmeliği sayesinde birçok riskin önüne geçilmiş olur ve olası risklere karşı yapılması gereken eylemler belirlenir. Bu eylemler sayesinde bireylerin iş sağlığı kapsamında korunması sağlanır.

Patlamadan Korunma Yönetmeliği hakkında danışmanlık almak ve konu üzerine bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizleri sosyal medya üzerinden takip etmeyi unutmayın.