YANGIN EĞİTİMİ

İşyerlerinin tümü acil durum eylem planlamalarına sahip olmalıdır. Bu kapsamda gerekli çalışmalar firmamız tarafından gerçekleştirilir.

Acil durum planlamalarının yanı sıra yangın söndürme, ilk yardım ve bina tahliyesi gibi pek çok yangın eğitimi tatbikat olarak uygulamalı şekilde firmamız tarafından gerçekleştirilmektedir.

Her işletmenin yılda bir defa yangın tatbikatı gerçekleştirmesi, yasalar tarafından zorunlu kılınmıştır. Konuya dair yönetmelik maddelerini aşağıda bulabilirsiniz.

Sunduğumuz hizmetlerden faydalanabilecek işyerleri arasında yanıcı ya da patlayıcı özelliğe sahip olan maddelerin kullanıldığı işyerleri de yer almaktadır.

Bu işyerleri için patlamadan korunma dokümanları ve talimatları hazırlayan firmamız işletmelerde alınması gereken tedbirleri de planlamakta ve gerekli çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Felaket Durumunda Can ve Mal Kaybı Riskini Azaltın

Herhangi bir doğal afet ya da felaket durumunda işyerlerinde can kaybı yaşanabilmektedir. Bununla beraber ciddi mal kaybı da yaşanmaktadır.

İşyerlerinin alması gereken tedbirler can ve mal kayıplarını bir hayli düşürmekte ve bu tür felaketlerden işyerlerinin daha az zarar ile çıkmasını sağlayabilmektedir.

Saniyelerin dahi son derece kıymetli olduğu doğal afet ve felaket durumlarında basit gibi görünen bir tek bilginin dahi hayat kurtardığı bilinir.

Bu yüzden hem bilgilendirme hem de tatbikat çalışmalarının asla hafife alınmaması, tüm işletmelerin yasalar kapsamında gerekli tatbikat çalışmasını gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Yangın Eğitimi (Yangın Tatbikatı) Hayat Kurtarır

Ancak bu tatbikatlar belirli bir prosedür çerçevesinde yapılmalıdır. Öncesinde bir acil durum eylem planı hazırlanmalıdır. Bu plan her işletmeye göre farklılık gösterecektir.

İşte bu noktada LİNK OSGB devreye girerek yangın eğitimi öncesinde işletme, kurum ya da kuruluşlar için bir acil durum planı hazırlar. Bu plan çerçevesinde tatbikat gerçekleştirilir. Böylece işletmelerin acil durumlar karşısında nasıl bir refleks sergilediği, zaman kullanımı ve zaman kullanım biçimi gibi çeşitli değerlendirmeler yapılır.

Bu değerlendirmeler neticesinde doğal afet ya da felaket durumunda işletmelerin acil durum refleksi geliştirilir.

Firmamızın sunduğu hizmetlerden faydalanılması durumunda risk analizi tablosu çalışmaları yapılmaktadır.

Hazırlanan yangın tesisatı uygunluk raporu kapsamında işletmelerin hangi araç ve gereçlere ihtiyaç duyduğu, hangi teçhizatların eksik olduğu gibi çok önemli veriler de elde edilmekte ve işletmelerin bu eksikliklerini gidermesi sağlanmaktadır.

Hem can hem de mal kaybını minimuma indirgeyen araç, gereç, teçhizat temini işletmelerin çok daha güvenli bir çalışma ortamında faaliyet gösterebilmesini de beraberinde getirmektedir.

LİNK OSGB İstanbul olarak İş Güvenliği Uzmanlarımızdan bazıları ayrıca yangın eğitmeni olması firmalara ayrıca bir katma değer oluşturmaktadır.

Yangın Tatbikatı Zorunlu Mu? – Yangın Eğitimi Yasası

Resmi Gazete Tarih: 09.12.2003 Sayı: 25311

İlkyardım, Yangınla Mücadele ve Kişilerin Tahliyesi, Ciddi ve Yakın Tehlike
Madde 8 — İlk yardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlike ile ilgili uyulacak hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) İşveren;

  1. İşyerinin büyüklüğünü, yapılan işin özelliğini ve işyerinde bulunan işçilerin ve diğer kişilerin sayısını dikkate alarak; ilkyardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi için gerekli tedbirleri alır.
  2. Özellikle ilkyardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

b) İşveren, (a) bendinde belirtilen ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirir.

c) İşveren;

  1. Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan tüm işçileri, tehlikeler ile bunlara karşı alınmış ve alınacak önlemler hakkında mümkün olan en kısa sürede bilgilendirir.
  2. Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumunda, işçilerin işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için gerekli talimatı verir ve gerekeni yapar.
  3. Ciddi ve yakın tehlike durumunun devam ettiği çalışma şartlarında, zorunlu kalınması halinde, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilen kişiler hariç, işçilerden çalışmaya devam etmelerini istemeyecektir.
  4. Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumunda işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk eden işçiler bu hareketleri nedeniyle dezavantajlı duruma düşmeyecek ve herhangi bir zarar görmeyecektir.
  5. İşveren, işçilerin kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike olduğunda ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda, kendi bilgileri doğrultusunda ve mevcut teknik donanımlar ile tehlikenin sonuçlarının engellenmesi için gerekeni yapabilecek durumda olmalarını sağlamak zorundadır. İşçiler, kendi görevlerini yapmakta ihmal veya kusurlu davranışları olmadıkça bu hareketlerinden dolayı dezavantajlı duruma düşürülemezler.