İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ – ORTAM ÖLÇÜMÜ NEDİR

İşyeri Ortam Ölçümleri

işyeri ortam ölçümleri, ortam ölçümü nedir gibi bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

İşyerlerinde ve çalışma ortamlarında çalışan insanlar her gün çeşitli tehlikelere maruz kalmaktadır. Çalışma ortamında ve çalışanların en çok bulunduğu yerlerde tahmin edilemeyecek tehlikeler bulunmaktadır.

Kanuna göre, işverenin kendi çalışanının sağlık ve güvenliğini sağlaması zorunludur. Tehlikeler basit olarak iş güvenliğinin ön gördüğü tehlikeler olsa da, gözle görülmesi mümkün olmayan ve tahmin edilemeyen bazı tehlikeler de bulunmaktadır. Bu tür tehlikelerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol yapılmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6331 sayılı 10. maddesinde bu tehlikelere detaylı olarak değinilmektedir. 6331 sayılı iş sağlığı kanunu, işverenlerin kendi çalışanlarının ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesini zorunlu tutmuştur. İşveren bu risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm ve aramayı yapmalıdır.

Gözle görülmeyen bu tip risklerin belirlenmesine yönelik gerekli bazı ölçümler yapılır ve bu ölçümler çalışan bireylerin maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yardımcı olur. Bu tür ölçümlere işyeri ortam ölçümleri denir. İşyeri ortam ölçümleri iki farklı kategoride incelenebilir. Bu ölçümlerden bir tanesi ortam ölçümleri, diğeri ise kişisel maruziyet ölçümleri olarak anılmaktadır.

İşyeri ortam ölçümleri nasıl yapılır?

İşyeri ortam ölçümlerinin yapılabilmesi için özellikle işverenlere kapsamlı bir araştırma yapmaları önerilir. İşyeri ortam ölçümü analizi yapan laboratuvarlar hakkında internette ve birçok platformda kapsamlı bilgiye ulaşılabilir. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında ölçüm yapılacak olan kurumun risk analizleri belirlenir.

İşveren, ölçüm yapacak firmaları ve yapılacak yerleri kendisi belirler. Gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasın genellikle laboratuvar çalışanları daha iyi belirler. Bu yüzden bazı noktalarda laboratuvar ile işbirliği içinde olmak çok önemlidir.

Genel yapısıyla görülebilir ki, çalışma ortamlarında yapılacak risk yöntemlerinin ayrıntısına ve yönerge standartlarına laboratuvar personelleri daha hakim durumdadır. Ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılacağı alan da profesyonel çalışanların daha iyi bileceği konulardır diyebiliriz çünkü parametreler için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.

İşveren bu tür yöntemleri belirlemek zorunda değildir fakat işveren için kapsamlı bilgiye sahip olmak önemlidir. İyi ölçümler kapsamlı bilgi ile elde edilir. Yöntemi belirlemek genellikle laboratuvar çalışanları tarafından yapılır.

Ölçüm laboratuvarları hakkında yönetmeliğin muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi gerektiğini de göz önünde bulundurarak, gerekli firmalar ile anlaşılmalıdır.

Ortam Ölçümü

İşyeri ortam ölçümleri yapılmadan önce, bütün çalışanlar riskler hakkında bilgilendirilmelidir çünkü çalışanların bu ortamda maruz kalabileceği tehlikelerden haberdar olması, ölçümleri birlikte yürütmeyi kolaylaştırır. Öncelikle ölçümün amacından ve çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik araştırmaların yapılmasından bahsedilmelidir. Ölçüm inceleme ve araştırmaların nelere dikkat edilerek yapıldığı, gerekli kontrol ölçüm incelemesinin nasıl yapılması gerektiği ve normal çalışma düzeni dışına çıkılmaması gerektiği konusunda bireyler bilgilendirilmelidir.

Test ve analizi yapan firmalar, tecrübeleri sayesinde bu tür konularda daha başarılı olabilir. İşyeri ortam ölçümü kullanım kılavuzu da kullanılarak yürütülür ve ortam ölçümleri sırasında kayıt formu hazırlanmalıdır. Gerekli raporlama da yapıldıktan sonra, hangi kategorilerin gerekli olduğuna karar verilmelidir. Bu kategoriden bazıları ise şunlardır: Ortam titreşim ölçümü, termal konfor ölçümü, toz ölçümü, aydınlatma ölçümü, sıcaklık ve hava akım hızı ölçümü, gürültü ölçümü, elektromanyetik alan ölçümü, silika ölçümü, aerosol ölçümü, uçucu organik bileşik ölçümü, toksik ve zehirli gaz ölçümü, makine gürültü ölçümü.

Diğer ölçüm şekilleri ise kişisel maruziyet ölçümleri olarak geçmektedir ve bunlardan bazıları ise şunlardır: toplam solunabilir toz ölçümü, uçucu organik bileşik ölçümü, toksik ve zehirli gaz analizi ölçümü, kişisel maruziyet el kol veya tüm vücut titreşim ölçümü.

İşyeri Ortam Ölçümleri hakkında daha fazla bilgi almak ve fiyat teklifimizi öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizleri sosyal medyadan takip ederek bulunduğumuz projeler hakkında bilgi alabilirsiniz.