YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Çalışma alanı sınırlı olan yerlerde, yüksekte çalışma işi yapacak kişilere genel bilgi sağlamak amacı ile düzenlenen temel eğitimlerdir. Çalışma ortamındaki yüksekte çalışma riskleri, alınacak önlemler ve kullanılacak ekipmanlar hakkında bilgi verilmektedir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar çalışma ortamlarını daha güvenli hale getirmekte ve kullanması gereken ekipmanları tanıyarak daha iyi seçebilmektedir.

Yasal Dayanak : Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları, A Bölümü (Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar) Yüksekte çalışma kısmının 2. Maddesi, g bendinde; Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.

EĞİTİMİN AMACI : Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli bir şekilde çalışmalarını tamamlamaları için gerekli olan asgari yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir. Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır.

Katılımcı Sayısı : 10’ar kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir.

Kimler Katılabilir : Yüksekte montaj, demontaj, bakım-onarım ve temizlik işleri yapacak çalışanlar.

Eğitim Süresi Yüksekte Güvenli Çalışma Temel Eğitimi : 1 gün ( 8 saat )

Yüksekte Çalışma Eğitimi :

Mesleki yeterlilik olarak görülmeye başlanan yüksekte çalışma eğitimleri, tehlike sınıfı gözetmeksizin her iş yerinin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenebilmektedir.

Eğitimler 1/2 gün teorik ve 1/2 gün uygulamalı olarak toplam 8 saat sürmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerimiz

  • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
  • Sertifikalı İlkyardım Eğitimi
  • Sertifikalı Yangın Eğitimi
  • Yüksekte Çalışma Eğitimi
  • Hijyen Eğitimi