Koronavirüs Canlı Harita İstatistikler Son Dakika Haberleri Cavid19

Canlı Koronavirüs Haritası, COVID 19 İstatistikleri ve Haberleri
Türkiye Genel Durum
Toplam Vaka 20.921
Toplam Kurtarılan 484
Toplam Ölüm 425
Dünya Geneli
Toplam Vaka 1.122.804
Toplam Kurtarılan 227.957
Toplam Ölüm 59.127
Dünya Geneli Günlük Vaka
Bölgesel Vaka
Tüm Ülkeler 1.122.804
Diğer Ülkeler 920.451
Çin 82.526
İtalya 119.827
Coronavirus COVID-19 Global Vakaları
Toplam Vaka 1.122.804
Toplam Kurtarılan 227.957
Toplam Ölüm 59.127
Toplam Ülke 182
Toplam Şehir 227
Coronavirüs Nedir?
Coronavirüs Belirtileri nelerdir?
Coronavirüs Nasıl bulaşır?
Coronavirüs Kimler risk taşıyor?
Coronavirüs Nasıl korunmalı?
Coronavirüs Tanı&Tedavi

COVID-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) Corona Virüsü Nedir?

Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.

Coronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Koronavirüs hastalığına COVID-19 neden olur.

 • Beta-coronavirus ailesi içinde: SARS-CoV ve MERS-CoV da aynı aile içinde
 • Fatalite hızı
 • SARS salgınında %11
 • MERS-CoV’da %35-50
 • SARS-CoV-2’de %3,8 (eldeki verilere göre)

Epidemiyoloji

31 Aralık 2019 DSÖ:

 • Çin Ülke Ofisi, Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde
 • Etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirimi
 • Wuhan Güney Çin Deniz Ürünleri Şehir Pazarında (farklı hayvan türleri satan bir toptan balık ve canlı hayvan pazarı) çalışanlarda kümelenme

13 Ocak 2020: İlk importe vaka- Tayland

7 Ocak 2020 Etkenin Tanımlanması:

 • Daha önce insanlarda tespit edilmemiş
 • Yeni bir coronavirus olarak tanımlanmış

Enfeksiyon Kaynağı

 • Henüz netlik kazanmamış
 • Henüz netlik kazanmamış
 • SARS-CoV-2’nin kökeni hala araştırılmakta

Eldeki veriler, Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında yasadışı olarak satılan vahşi hayvanları işaret etmekte

Coronavirus COVID-19 Belirtileri Nelerdir?

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

Hastalığın Klinik Özellikleri

 • Solunum semptomları; ateş, öksürük ve dispne vb.
 • Daha ciddi vakalarda; pnömoni, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm
 • Asemptomatik kişiler solunum yolunda virus taşımakla birlikte majör bulaş yolu değil

Olası Vaka

A

 • Ateş ve akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı),

VE

 • Klinik tablonun başka bir etiyoloji ile açıklanamaması

VE

 • Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde yurt dışında bulunma öyküsü

VEYA

B

 • Akut solunum yolu hastalığı belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı),

VE

 • Semptomların başlamasından önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış COVID-19 vakası ile yakın temas eden

VEYA

C:

 • Ateş ve ağır akut solunum yolu enfeksiyonu belirti ve bulgularından en az biri (öksürük ve solunum sıkıntısı),

VE

 • Hastanede yatış gerekliliği varlığı (SARI)*,

VE

 • Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması

Coronavirus COVID-19 Nasıl Bulaşır?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

 • Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır
 • Virüs, hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların kontamine ettiği yüzeylerden (eller ile göz, ağız, burun mukozasına temasla) bulaşabilir
 • Asemptomatik kişilerin solunum yolu salgılarında virus tespit edilebilmekte, ancak esas bulaşma hasta bireylerden olmaktadır.

İnkübasyon Süresi

 • Ortalama 5-6 gün (2-14 gün) olduğu gözlenmiştir.

Bulaştırıcılık Süresi

 • Kesin olarak bilinmemektedir.
 • Semptomatik dönemden 1-2 gün önce başlayıp semptomların kaybolmasıyla sona erdiği düşünülmektedir.

Coronavirus COVID-19 Kimler Risk Taşıyor?

COVİD-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

 • Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.
 • Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.
 • Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler:

 • 60 yaş üstü olanlar
 • Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:
  • Kalp hastalığı
  • Hipertansiyon
  • Diyabet
  • Kronik Solunum yolu hastalığı
  • Kanser gibi
 • Sağlık Çalışanları

Çocuklar Risk Altında Mı?

Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir.

Çocuklarda şimdiye kadar ölüm görülmemiştir.

Hamileler Risk Altında Mı?

COVID-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır.

Bununla birlikte mevcut kanıtlar COVID-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin COVID-19 vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik sırasında COVID-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir.

Şu ana kadar COVID-19'un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.

Coronavirus COVID-19 Nasıl Korunmalı?

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

 • El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
 • Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
 • Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).
 • Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir
 • Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.
 • Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.
 • Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.
 • Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.
 • Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.

Coronavirus COVID-19 Tedavisi Nasıl Yapılır?

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.Hastalığın virüse etkili bir tedavisi yoktur. Hastanın genel durumuna göre gerekli destek tedavisi uygulanmaktadır. Bazı ilaçların virüs üzerindeki etkinliği araştırılmaktadır. Ancak şu an için virüse etkili bir ilaç yoktur.Aantibiyotikler virüslere etki etmez, sadece bakterilere karşı etkilidir. Yeni Koronavirüs (2019-nCoV) bir virüstür ve bu nedenle enfeksiyonu önlemek veya tedavi etmek amacıyla antibiyotikler kullanılmamalıdır.Henüz geliştirilmiş bir aşısı bulunmamaktadır.Teknolojideki gelişmelere rağmen insanlar üzerinde güvenle kullanılabilecek bir aşının en erken bir yılda üretilebileceğibildirilmektedir.

Kaynak: Sağlık Bakanlığı

Coronavirus COVID-19

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLER

Türkiye Geneli
Toplam Vaka 20.921
Toplam Kurtarılan 484
Toplam Ölüm 425
Dünya Geneli
Toplam Vaka 1.122.804
Toplam Kurtarılan 227.957
Toplam Ölüm 59.127
Dünya Geneli Günlük Vaka
Bölgesel Vaka
Tüm Ülkeler 1.122.804
Diğer Ülkeler 920.451
Çin 82.526
İtalya 119.827
Toplam Ülke 182
Toplam Şehir 227
Son Güncelleme 2020-04-04 13:50:02
Toplam Ölüm 59.127
Ülkelere ve bölgelere göre onaylanmış vakalar
 • Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 7.159
 • İtalya İtalya 14.681
 • İspanya İspanya 11.198
 • Almanya Almanya 1.275
 • Fransa Fransa 6.520
 • Çin Çin 3.330
 • İran İran 3.294
 • Birleşik Krallık Birleşik Krallık 3.611
 • Türkiye Türkiye 425
 • İsviçre İsviçre 604
 • Belçika Belçika 1.283
 • Hollanda Hollanda 1.492
 • Kanada Kanada 188
 • Avusturya Avusturya 168
 • Güney Kore Güney Kore 177
 • Portekiz Portekiz 246
 • Brezilya Brezilya 365
 • İsrail İsrail 42
 • İsveç İsveç 358
 • Avustralya Avustralya 30
 • Norveç Norveç 59
 • Rusya Rusya 43
 • İrlanda İrlanda 120
 • Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 56
 • Danimarka Danimarka 139
 • Şili Şili 22
 • Polonya Polonya 73
 • Malezya Malezya 57
 • Ekvador Ekvador 145
 • Romanya Romanya 133
 • Filipinler Filipinler 144
 • Hindistan Hindistan 86
 • Japonya Japonya 69
 • Pakistan Pakistan 40
 • Lüksemburg Lüksemburg 31
 • Endonezya Endonezya 191
 • Tayland Tayland 20
 • Suudi Arabistan Suudi Arabistan 25
 • Finlandiya Finlandiya 20
 • Meksika Meksika 60
 • Panama Panama 41
 • Yunanistan Yunanistan 63
 • Peru Peru 61
 • Güney Afrika Güney Afrika 9
 • Dominik Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti 68
 • Sırbistan Sırbistan 39
 • İzlanda İzlanda 4
 • Arjantin Arjantin 42
 • Kolombiya Kolombiya 25
 • Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri 9
 • Cezayir Cezayir 105
 • Singapur Singapur 6
 • Ukrayna Ukrayna 28
 • Hırvatistan Hırvatistan 8
 • Katar Katar 3
 • Estonya Estonya 13
 • Mısır Mısır 66
 • Slovenya Slovenya 22
 • Yeni Zelanda Yeni Zelanda 1
 • Fas Fas 50
 • Irak Irak 54
 • Litvanya Litvanya 9
 • Ermenistan Ermenistan 7
 • Cruise Gemisi Cruise Gemisi 10
 • Macaristan Macaristan 32
 • Bahreyn Bahreyn 4
 • Bosna-Hersek Bosna-Hersek 18
 • Moldova Moldova 8
 • Lübnan Lübnan 17
 • Kamerun Kamerun 8
 • Letonya Letonya 1
 • Kazakistan Kazakistan 4
 • Bulgaristan Bulgaristan 14
 • Tunus Tunus 18
 • Slovakya Slovakya 1
 • Azerbaycan Azerbaycan 5
 • Andorra Andorra 16
 • Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya 12
 • Kuveyt Kuveyt 1
 • Kosta Rika Kosta Rika 2
 • KKTC KKTC 11
 • Uruguay Uruguay 4
 • Beyaz Rusya Beyaz Rusya 4
 • Tayvan Tayvan 5
 • Ürdün Ürdün 5
 • Arnavutluk Arnavutluk 17
 • Burkina Faso Burkina Faso 16
 • Afganistan Afganistan 6
 • Umman Umman 1
 • Küba Küba 6
 • Honduras Honduras 15
 • San Marino San Marino 32
 • Özbekistan Özbekistan 2
 • Vietnam Vietnam 0
 • Fildişi Sahili Fildişi Sahili 1
 • Nijerya Nijerya 4
 • Senegal Senegal 1
 • Gana Gana 5
 • Malta Malta 0
 • Karadağ Karadağ 2
 • Mauritius Mauritius 7
 • Sri Lanka Sri Lanka 5
 • Gürcistan Gürcistan 1
 • Venezuela Venezuela 7
 • Kongo (Kinshasa) Kongo (Kinshasa) 16
 • Kırgızistan Kırgızistan 1
 • Bolivya Bolivya 10
 • Brunei Brunei 1
 • Kosova Kosova 1
 • Kenya Kenya 4
 • Nijer Nijer 5
 • Kamboçya Kamboçya 0
 • Trinidad ve Tobago Trinidad ve Tobago 6
 • Paraguay Paraguay 3
 • Ruanda Ruanda 0
 • Lihtenştayn Lihtenştayn 0
 • Gine Gine 0
 • Madagaskar Madagaskar 0
 • Bangladeş Bangladeş 8
 • Monako Monako 1
 • Guadeloupe Guadeloupe 0
 • El Salvador El Salvador 3
 • Jamaika Jamaika 3
 • Barbados Barbados 0
 • Guatemala Guatemala 1
 • Cibuti Cibuti 0
 • Uganda Uganda 0
 • Reunion Reunion 0
 • Togo Togo 3
 • Zambiya Zambiya 1
 • Martinik Martinik 1
 • Etiyopya Etiyopya 0
 • Guyana Guyana 4
 • Eritre Eritre 0
 • Kongo (Brazzaville) Kongo (Brazzaville) 2
 • Gabon Gabon 1
 • Tanzanya Tanzanya 1
 • Maldivler Maldivler 0
 • Haiti Haiti 0
 • Fransız Guyanası Fransız Guyanası 0
 • Benin Benin 0
 • Ekvator Ginesi Ekvator Ginesi 0
 • Antigua ve Barbuda Antigua ve Barbuda 0
 • Namibya Namibya 0
 • Moğolistan Moğolistan 0
 • Saint Lucia Saint Lucia 0
 • Fiji Fiji 0
 • Mayotte Mayotte 0
 • Sudan Sudan 2
 • Surinam Surinam 1
 • Seyşeller Seyşeller 0
 • Çad Çad 0
 • Nepal Nepal 0
 • Esvati̇ni̇ Esvati̇ni̇ 0
 • Zimbabve Zimbabve 1
 • Orta Afrika Cumhuriyeti Orta Afrika Cumhuriyeti 0
 • Angola Angola 2
 • Saint Vincent ve Grenadinler Saint Vincent ve Grenadinler 0
 • Vatikan Vatikan 0
 • Somali Somali 0
 • Liberya Liberya 0
 • Moritanya Moritanya 1
 • Cape Verde Cape Verde 1
 • Guam Guam 0
 • Bhutan Bhutan 0
 • Nikaragua Nikaragua 1
 • Bahamalar Bahamalar 0
 • Aruba Aruba 0
 • Gambiya Gambiya 1
 • Porto Riko Porto Riko 0
 • Jersey Jersey 0
 • Gambiya Gambiya 0
 • Doğu Timor Doğu Timor 0
 • Papua Yeni Gine Papua Yeni Gine 0
 • Bahamalar Bahamalar 0
 • Yeşil Burun Adaları Yeşil Burun Adaları 0
 • Guernsey Guernsey 0
 • Gambia Gambia 0
 • Cayman Adaları Cayman Adaları 1
 • Kongo Cumhuriyeti Kongo Cumhuriyeti 0
 • Doğu Timor Doğu Timor 0
 • Grönland Grönland 0
Toplam Kurtarılan 227.957
Ülkelere ve bölgelere göre onaylanmış vakalar
 • Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 9.897
 • İtalya İtalya 19.758
 • İspanya İspanya 30.513
 • Almanya Almanya 24.575
 • Fransa Fransa 14.135
 • Çin Çin 76.942
 • İran İran 17.935
 • Birleşik Krallık Birleşik Krallık 209
 • Türkiye Türkiye 484
 • İsviçre İsviçre 4.846
 • Belçika Belçika 3.247
 • Hollanda Hollanda 260
 • Kanada Kanada 2.321
 • Avusturya Avusturya 2.507
 • Güney Kore Güney Kore 6.325
 • Portekiz Portekiz 68
 • Brezilya Brezilya 127
 • İsrail İsrail 427
 • İsveç İsveç 205
 • Avustralya Avustralya 701
 • Norveç Norveç 32
 • Rusya Rusya 333
 • İrlanda İrlanda 25
 • Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 74
 • Danimarka Danimarka 1.289
 • Şili Şili 427
 • Polonya Polonya 116
 • Malezya Malezya 915
 • Ekvador Ekvador 65
 • Romanya Romanya 283
 • Filipinler Filipinler 57
 • Hindistan Hindistan 229
 • Japonya Japonya 514
 • Pakistan Pakistan 130
 • Lüksemburg Lüksemburg 500
 • Endonezya Endonezya 150
 • Tayland Tayland 612
 • Suudi Arabistan Suudi Arabistan 351
 • Finlandiya Finlandiya 300
 • Meksika Meksika 633
 • Panama Panama 10
 • Yunanistan Yunanistan 78
 • Peru Peru 537
 • Güney Afrika Güney Afrika 95
 • Dominik Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti 16
 • Sırbistan Sırbistan 0
 • İzlanda İzlanda 336
 • Arjantin Arjantin 266
 • Kolombiya Kolombiya 55
 • Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri 108
 • Cezayir Cezayir 62
 • Singapur Singapur 282
 • Ukrayna Ukrayna 23
 • Hırvatistan Hırvatistan 92
 • Katar Katar 93
 • Estonya Estonya 59
 • Mısır Mısır 216
 • Slovenya Slovenya 70
 • Yeni Zelanda Yeni Zelanda 127
 • Fas Fas 59
 • Irak Irak 226
 • Litvanya Litvanya 7
 • Ermenistan Ermenistan 43
 • Cruise Gemisi Cruise Gemisi 587
 • Macaristan Macaristan 58
 • Bahreyn Bahreyn 388
 • Bosna-Hersek Bosna-Hersek 27
 • Moldova Moldova 26
 • Lübnan Lübnan 50
 • Kamerun Kamerun 17
 • Letonya Letonya 1
 • Kazakistan Kazakistan 36
 • Bulgaristan Bulgaristan 34
 • Tunus Tunus 5
 • Slovakya Slovakya 10
 • Azerbaycan Azerbaycan 32
 • Andorra Andorra 16
 • Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya 20
 • Kuveyt Kuveyt 82
 • Kosta Rika Kosta Rika 11
 • KKTC KKTC 28
 • Uruguay Uruguay 86
 • Beyaz Rusya Beyaz Rusya 53
 • Tayvan Tayvan 50
 • Ürdün Ürdün 58
 • Arnavutluk Arnavutluk 89
 • Burkina Faso Burkina Faso 50
 • Afganistan Afganistan 10
 • Umman Umman 61
 • Küba Küba 15
 • Honduras Honduras 3
 • San Marino San Marino 26
 • Özbekistan Özbekistan 25
 • Vietnam Vietnam 90
 • Fildişi Sahili Fildişi Sahili 19
 • Nijerya Nijerya 25
 • Senegal Senegal 66
 • Gana Gana 31
 • Malta Malta 2
 • Karadağ Karadağ 1
 • Mauritius Mauritius 0
 • Sri Lanka Sri Lanka 25
 • Gürcistan Gürcistan 28
 • Venezuela Venezuela 52
 • Kongo (Kinshasa) Kongo (Kinshasa) 3
 • Kırgızistan Kırgızistan 9
 • Bolivya Bolivya 1
 • Brunei Brunei 66
 • Kosova Kosova 10
 • Kenya Kenya 4
 • Nijer Nijer 0
 • Kamboçya Kamboçya 50
 • Trinidad ve Tobago Trinidad ve Tobago 1
 • Paraguay Paraguay 12
 • Ruanda Ruanda 0
 • Lihtenştayn Lihtenştayn 0
 • Gine Gine 2
 • Madagaskar Madagaskar 0
 • Bangladeş Bangladeş 30
 • Monako Monako 3
 • Guadeloupe Guadeloupe 0
 • El Salvador El Salvador 0
 • Jamaika Jamaika 7
 • Barbados Barbados 0
 • Guatemala Guatemala 12
 • Cibuti Cibuti 8
 • Uganda Uganda 0
 • Reunion Reunion 0
 • Togo Togo 17
 • Zambiya Zambiya 2
 • Martinik Martinik 0
 • Etiyopya Etiyopya 3
 • Guyana Guyana 0
 • Eritre Eritre 0
 • Kongo (Brazzaville) Kongo (Brazzaville) 2
 • Gabon Gabon 1
 • Tanzanya Tanzanya 3
 • Maldivler Maldivler 13
 • Haiti Haiti 1
 • Fransız Guyanası Fransız Guyanası 6
 • Benin Benin 2
 • Ekvator Ginesi Ekvator Ginesi 1
 • Antigua ve Barbuda Antigua ve Barbuda 0
 • Namibya Namibya 3
 • Moğolistan Moğolistan 2
 • Saint Lucia Saint Lucia 1
 • Fiji Fiji 0
 • Mayotte Mayotte 0
 • Sudan Sudan 2
 • Surinam Surinam 0
 • Seyşeller Seyşeller 0
 • Çad Çad 0
 • Nepal Nepal 1
 • Esvati̇ni̇ Esvati̇ni̇ 0
 • Zimbabve Zimbabve 0
 • Orta Afrika Cumhuriyeti Orta Afrika Cumhuriyeti 0
 • Angola Angola 1
 • Saint Vincent ve Grenadinler Saint Vincent ve Grenadinler 1
 • Vatikan Vatikan 0
 • Somali Somali 1
 • Liberya Liberya 0
 • Moritanya Moritanya 2
 • Cape Verde Cape Verde 0
 • Guam Guam 0
 • Bhutan Bhutan 2
 • Nikaragua Nikaragua 0
 • Bahamalar Bahamalar 0
 • Aruba Aruba 0
 • Gambiya Gambiya 2
 • Porto Riko Porto Riko 0
 • Jersey Jersey 0
 • Gambiya Gambiya 0
 • Doğu Timor Doğu Timor 0
 • Papua Yeni Gine Papua Yeni Gine 0
 • Bahamalar Bahamalar 0
 • Yeşil Burun Adaları Yeşil Burun Adaları 0
 • Guernsey Guernsey 0
 • Gambia Gambia 0
 • Cayman Adaları Cayman Adaları 0
 • Kongo Cumhuriyeti Kongo Cumhuriyeti 0
 • Doğu Timor Doğu Timor 0
 • Grönland Grönland 0
Toplam Vaka 1.122.804
Ülkelere ve bölgelere göre onaylanmış vakalar
 • Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 278.458
 • İtalya İtalya 119.827
 • İspanya İspanya 119.199
 • Almanya Almanya 91.159
 • Fransa Fransa 83.029
 • Çin Çin 82.526
 • İran İran 53.183
 • Birleşik Krallık Birleşik Krallık 38.697
 • Türkiye Türkiye 20.921
 • İsviçre İsviçre 19.702
 • Belçika Belçika 18.431
 • Hollanda Hollanda 15.821
 • Kanada Kanada 12.545
 • Avusturya Avusturya 11.781
 • Güney Kore Güney Kore 10.156
 • Portekiz Portekiz 9.886
 • Brezilya Brezilya 9.216
 • İsrail İsrail 7.589
 • İsveç İsveç 6.131
 • Avustralya Avustralya 5.550
 • Norveç Norveç 5.370
 • Rusya Rusya 4.731
 • İrlanda İrlanda 4.273
 • Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti 4.194
 • Danimarka Danimarka 3.948
 • Şili Şili 3.737
 • Polonya Polonya 3.503
 • Malezya Malezya 3.483
 • Ekvador Ekvador 3.368
 • Romanya Romanya 3.183
 • Filipinler Filipinler 3.094
 • Hindistan Hindistan 3.082
 • Japonya Japonya 2.935
 • Pakistan Pakistan 2.708
 • Lüksemburg Lüksemburg 2.612
 • Endonezya Endonezya 2.092
 • Tayland Tayland 2.067
 • Suudi Arabistan Suudi Arabistan 2.039
 • Finlandiya Finlandiya 1.882
 • Meksika Meksika 1.688
 • Panama Panama 1.673
 • Yunanistan Yunanistan 1.613
 • Peru Peru 1.595
 • Güney Afrika Güney Afrika 1.505
 • Dominik Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti 1.488
 • Sırbistan Sırbistan 1.476
 • İzlanda İzlanda 1.364
 • Arjantin Arjantin 1.353
 • Kolombiya Kolombiya 1.267
 • Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri 1.264
 • Cezayir Cezayir 1.171
 • Singapur Singapur 1.114
 • Ukrayna Ukrayna 1.096
 • Hırvatistan Hırvatistan 1.079
 • Katar Katar 1.075
 • Estonya Estonya 1.018
 • Mısır Mısır 985
 • Slovenya Slovenya 977
 • Yeni Zelanda Yeni Zelanda 950
 • Fas Fas 844
 • Irak Irak 820
 • Litvanya Litvanya 771
 • Ermenistan Ermenistan 770
 • Cruise Gemisi Cruise Gemisi 712
 • Macaristan Macaristan 678
 • Bahreyn Bahreyn 673
 • Bosna-Hersek Bosna-Hersek 614
 • Moldova Moldova 591
 • Lübnan Lübnan 520
 • Kamerun Kamerun 509
 • Letonya Letonya 509
 • Kazakistan Kazakistan 500
 • Bulgaristan Bulgaristan 498
 • Tunus Tunus 495
 • Slovakya Slovakya 471
 • Azerbaycan Azerbaycan 443
 • Andorra Andorra 439
 • Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya 430
 • Kuveyt Kuveyt 417
 • Kosta Rika Kosta Rika 416
 • KKTC KKTC 396
 • Uruguay Uruguay 386
 • Beyaz Rusya Beyaz Rusya 351
 • Tayvan Tayvan 348
 • Ürdün Ürdün 310
 • Arnavutluk Arnavutluk 304
 • Burkina Faso Burkina Faso 302
 • Afganistan Afganistan 299
 • Umman Umman 277
 • Küba Küba 269
 • Honduras Honduras 264
 • San Marino San Marino 251
 • Özbekistan Özbekistan 241
 • Vietnam Vietnam 239
 • Fildişi Sahili Fildişi Sahili 218
 • Nijerya Nijerya 210
 • Senegal Senegal 207
 • Gana Gana 205
 • Malta Malta 202
 • Karadağ Karadağ 197
 • Mauritius Mauritius 196
 • Sri Lanka Sri Lanka 159
 • Gürcistan Gürcistan 156
 • Venezuela Venezuela 153
 • Kongo (Kinshasa) Kongo (Kinshasa) 148
 • Kırgızistan Kırgızistan 144
 • Bolivya Bolivya 139
 • Brunei Brunei 135
 • Kosova Kosova 126
 • Kenya Kenya 122
 • Nijer Nijer 120
 • Kamboçya Kamboçya 114
 • Trinidad ve Tobago Trinidad ve Tobago 100
 • Paraguay Paraguay 96
 • Ruanda Ruanda 89
 • Lihtenştayn Lihtenştayn 75
 • Gine Gine 73
 • Madagaskar Madagaskar 70
 • Bangladeş Bangladeş 70
 • Monako Monako 64
 • Guadeloupe Guadeloupe 56
 • El Salvador El Salvador 56
 • Jamaika Jamaika 53
 • Barbados Barbados 51
 • Guatemala Guatemala 50
 • Cibuti Cibuti 49
 • Uganda Uganda 48
 • Reunion Reunion 47
 • Togo Togo 40
 • Zambiya Zambiya 39
 • Martinik Martinik 37
 • Etiyopya Etiyopya 35
 • Guyana Guyana 23
 • Eritre Eritre 22
 • Kongo (Brazzaville) Kongo (Brazzaville) 22
 • Gabon Gabon 21
 • Tanzanya Tanzanya 20
 • Maldivler Maldivler 19
 • Haiti Haiti 18
 • Fransız Guyanası Fransız Guyanası 18
 • Benin Benin 16
 • Ekvator Ginesi Ekvator Ginesi 16
 • Antigua ve Barbuda Antigua ve Barbuda 15
 • Namibya Namibya 14
 • Moğolistan Moğolistan 14
 • Saint Lucia Saint Lucia 13
 • Fiji Fiji 12
 • Mayotte Mayotte 11
 • Sudan Sudan 10
 • Surinam Surinam 10
 • Seyşeller Seyşeller 10
 • Çad Çad 9
 • Nepal Nepal 9
 • Esvati̇ni̇ Esvati̇ni̇ 9
 • Zimbabve Zimbabve 9
 • Orta Afrika Cumhuriyeti Orta Afrika Cumhuriyeti 8
 • Angola Angola 8
 • Saint Vincent ve Grenadinler Saint Vincent ve Grenadinler 7
 • Vatikan Vatikan 7
 • Somali Somali 7
 • Liberya Liberya 7
 • Moritanya Moritanya 6
 • Cape Verde Cape Verde 6
 • Guam Guam 5
 • Bhutan Bhutan 5
 • Nikaragua Nikaragua 5
 • Bahamalar Bahamalar 4
 • Aruba Aruba 4
 • Gambiya Gambiya 4
 • Porto Riko Porto Riko 3
 • Jersey Jersey 2
 • Gambiya Gambiya 1
 • Doğu Timor Doğu Timor 1
 • Papua Yeni Gine Papua Yeni Gine 1
 • Bahamalar Bahamalar 1
 • Yeşil Burun Adaları Yeşil Burun Adaları 1
 • Guernsey Guernsey 1
 • Gambia Gambia 1
 • Cayman Adaları Cayman Adaları 1
 • Kongo Cumhuriyeti Kongo Cumhuriyeti 1
 • Doğu Timor Doğu Timor 1
 • Grönland Grönland 1