4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKLİ EVRAKLAR

1.Sgk İşe giriş bildirgesi
2Ağır ve Tehlikeli işler Sağlık raporu
3.Akciğer grafi sonuçları(Akciğer filmleri hariç.Akciğer filmi 35*35cm ebatlarında olduğu için her işçi’nin ayrı ayrı isimleri yazılarak dosyalanmalı yada cd dosyaya konmalı)
4.Kulak odiyometrisi
5.Solunum fonksiyon testi
6.Tetanos aşı kartı veya tetanos aşı sonuçları
7.Çalışma Talimatları(İş güvenliği talimatları vb)
8.KKD Zimmet ve Taahhüt Tutanağı
9.Kısa iş başı eğitimleri(isg mühendisi tarafından verilen)
10.Genel İş güvenliği eğitimi
11.fazla mesai çalışma izni belgesi
12.İmza sirküler tutanağı
13.Adli Sicil belgesi(“Arşiv Kaydı yoktur” ibareli)
14.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
15.İkametgah İl Muhaberi(Nüfus Dairesinde)
16.Nüfus kayıt Örneği
17.Kan grubu Kartı
18.Diploma ve-veya sertifika
19.”6” adet vesikalık fotoğraf
20. İsg günlük takip kontrol formları
21.Belirli-Belirsiz süreli süreli hizmet sözleşmesi fotokopileri

Dosya Şeklinde İndirmek İçin Tıklayınız.